Askmebet

เรื่องย่อ

ในช่วงทศวรรษ 1950 ใน “อิตาลี” วิญญาณที่กระตือรือร้นและอิสระใฝ่ฝันถึงความรักความยุติธรรมและชีวิตที่ดีขึ้นจนกระทั่งความสัมพันธ์ต้องห้ามคุกคามความฝันทั้งหมดของเธอซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากเหตุการณ์จริง

Soundtrack(T) HD
0 /10

*** หากตัวเล่นหนังยังไม่แสดงกรุณารอ 5 วินาที และกดปุ่ม "รีเฟชหนังไม่เล่น"

แสดงความคิดเห็น