Askmebet

เรื่องย่อ

ทีมกีฬาที่ตกอับอีกทีมของดิสนีย์ซึ่งเป็นเด็กที่ไม่ฟิต (ฟุตบอลในครั้งนี้) เรียนรู้ที่จะเล่นกีฬาใหม่และกลายเป็นแชมป์ในขณะเดียวกันก็สร้างความนับถือตนเอง ทำความรู้จักเพื่อนใหม่ และแก้ไขวิกฤตการณ์ครอบครัวอันหลากหลาย ผ่านความช่วยเหลือจากครูแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและ อดีตฮีโร่กีฬาท้องถิ่นในฐานะโค้ช..

Soundtrack(T) HD
0 /10

*** หากตัวเล่นหนังยังไม่แสดงกรุณารอ 5 วินาที และกดปุ่ม "รีเฟชหนังไม่เล่น"

แสดงความคิดเห็น