Askmebet

เรื่องย่อ

หลังจากต้องพักรักษาตัวเพราะถูกทำร้ายจนทำให้ตาบอด อดีตนักไวโอลินเกิดความรู้สึกเคลือบแคลงใจในพฤติกรรมของผู้คนรอบข้างที่ดูไม่ชอบมาพากล Lana โกหกเธอเมื่อ Lana อ้างว่าเธออายุ 48 ปีเมื่อ Ellen สัมผัสใบหน้าของ Lana เธอรู้สึกถึงบาดแผลด้วยสติชและตื่นตระหนก ลาน่าตอบโต้ด้วยการเตือนเธอว่าอย่าไว้ใจใครและรีบออกจากอพาร์ตเมนต์ของเอลเลนเมื่อสามีที่ทำร้ายเธอมาถึงในลิฟต์ เอลเลนกังวลติดต่อนักสืบไบรซ์ซึ่งส่งเจ้าหน้าที่นีแมนไปตรวจสอบเพื่อนบ้านของเธอ ไบรซ์รายงานกลับว่าลาน่ามีประวัติเจ็บป่วยเธอไม่มีสติชและอายุจริง 48 ปี ที่ส่งเจ้าหน้าที่ Neiman ไปตรวจสอบเพื่อนบ้านของเธอ ไบรซ์รายงานกลับว่าลาน่ามีประวัติเจ็บป่วยเธอไม่มีสติชและอายุจริง 48 ปี ที่ส่งเจ้าหน้าที่ Neiman ไปตรวจสอบเพื่อนบ้านของเธอ ไบรซ์รายงานกลับว่าลาน่ามีประวัติเจ็บป่วยเธอไม่มีสติชและอายุจริง 48 ปี

Soundtrack(T) HD
5.4 /10

*** หากตัวเล่นหนังยังไม่แสดงกรุณารอ 5 วินาที และกดปุ่ม "รีเฟชหนังไม่เล่น"

แสดงความคิดเห็น