Askmebet

เรื่องย่อ

เมื่อนาฬิกาดังขึ้นระเบิดก็เช่นกันและพวกเขาจำเป็นต้องตีกลับไปที่แกนกลางของกลุ่มผู้ก่อการร้าย ทีมต้องทุ่มสุดชีวิตเพราะมันเป็นวิธีเดียวที่จะปิดการใช้งานอาวุธอันตรายที่จะระเบิดไปทั่วโลกในเวลาเดียวกัน ทหารแต่ละคนจะต้องค้นหาความแข็งแกร่งและทักษะภายในของตนเพื่อปลดอาวุธกลุ่มก่อการร้ายนี้ครั้งแล้วครั้งเล่า

Thai HD
0 /10

*** หากตัวเล่นหนังยังไม่แสดงกรุณารอ 5 วินาที และกดปุ่ม "รีเฟชหนังไม่เล่น"

แสดงความคิดเห็น