Askmebet

เรื่องย่อ

โลมาตัวน้อยที่มีจินตนาการที่กระฉับกระเฉงช่วย ฟิชทาวน์ จากปลาไหลมอเรย์ผู้ชั่วร้าย และกลับมาพบกับพ่อของเขาอีกครั้งหลังจากค้นพบซุ้มประตูวิเศษที่ทำให้ความปรารถนาเป็นจริง โลมาสาวผู้เปี่ยมด้วยจินตนาการได้ค้นพบซุ้มประตูวิเศษที่ทำให้ความปรารถนาเป็นจริง อย่างไรก็ตาม เมื่อศัตรูของมันใช้ซุ้มประตูให้ใหญ่และแข็งแรง มันต้องหาทางหยุดยั้งพวกมัน

Soundtrack(T) HD
0 /10

*** หากตัวเล่นหนังยังไม่แสดงกรุณารอ 5 วินาที และกดปุ่ม "รีเฟชหนังไม่เล่น"

แสดงความคิดเห็น