Askmebet

เรื่องย่อ

พนักงานสอบสวนคดีพิเศษสร้างสายสัมพันธ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นกับฆาตกรต่อเนื่องเพื่อโค่นล้มองค์กรค้าประเวณีเด็กทั่วโลก

Soundtrack(T) HD
0 /10

*** หากตัวเล่นหนังยังไม่แสดงกรุณารอ 5 วินาที และกดปุ่ม "รีเฟชหนังไม่เล่น"

แสดงความคิดเห็น