Askmebet

เรื่องย่อ

โลกถูกทำลายล้างด้วยความขัดแย้งด้านนิวเคลียร์อันน่ากลัวที่กวาดล้างร่องรอยของอารยธรรม และในตอนนี้ เคนชิโร่และราโอจะต้องเผชิญหน้ากันในศึกสุดท้ายครั้งนี้

Thai HD
0 /10

*** หากตัวเล่นหนังยังไม่แสดงกรุณารอ 5 วินาที และกดปุ่ม "รีเฟชหนังไม่เล่น"

แสดงความคิดเห็น