Askmebet

เรื่องย่อ

ผู้ประกาศข่าวชื่อดังขอทบทวนชีวิตที่ผ่านมา ประวัติศาสตร์วิวัฒนาการของการสิ่งมีชีวิตบนโลก รำลึกถึงผืนป่าที่สูญเสียไปมากมาย และนำเสนอวิสัยทัศน์เพื่อการก้าวสู่อนาคต

Soundtrack(T) HD
9.2 /10

*** หากตัวเล่นหนังยังไม่แสดงกรุณารอ 5 วินาที และกดปุ่ม "รีเฟชหนังไม่เล่น"

แสดงความคิดเห็น