Askmebet

เรื่องย่อ

เรื่องราวเริ่มต้นจากเหตุการณ์โจมตีทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดขึ้นอย่างเงียบๆ กับสถาบันทางการเงินต่างๆ ได้แก่ ตลาดหุ้นทางการเงิน และธนาคารใหญ่ๆ ทั้ง 4 แห่ง อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ครั้งนี้ ไม่เพียงก่อให้เกิดผลกระทบสั่นคลอนต่อความมั่นคงและความปลอดภัยทางการเงิน แต่ยังลุกลามไปถึงความปลอดภัยต่อชีวิตผู้คน เมื่อมันมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ก่อการร้ายที่จะเกิดขึ้น ทางการจึงจำเป็นต้องทำการสืบสวนและตามล่าแฮกเกอร์รายนี้ เพื่อหยุดยั้งโศกนาฏกรรมในอนาคต

Thai HD
5.4 /10

*** หากตัวเล่นหนังยังไม่แสดงกรุณารอ 5 วินาที และกดปุ่ม "รีเฟชหนังไม่เล่น"

แสดงความคิดเห็น